W latach 2003-2017 swoimi pracami wspierałem akcję „Malowane nadzieją”. Była to akcja charytatywna organizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej. W jej ramach, co roku przed Świętami Wielkanocnymi, odbywały się licytacje pisanek wykonanych ze strusich wydmuszek przez polskich artystów, malarzy, grafików, jubilerów i wybitne osobistości. Całkowity dochód ze sprzedaży pisanek przeznaczany był na organizację wakacyjnych turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla dzieci niepełnosprawnych.

W roku 2004 roku praca mojego autorstwa zdobyła pierwsze miejsce w licytacji wśród pisanek osiągając cenę 1900 złotych. Przedstawiłem na niej Chrystusa Zmartwychwstałego, pisanka wykonana była oczywiście techniką witrażu. Moje prace z poszczególnych edycji akcji „Malowane nadzieją” można obejrzeć poniżej.